BD Dance World Superstars DanceSport Championships

Sat 15 July 2017 - Fairmont Ballroom SingaporeResults Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
35. Grade C Open Latin - Semi Recalled 6 Couples to 39
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Mark
34 Li Yucun & Hou Yixin 1 0 1 1 1 1 1 6
47 Zhang Minghao & Li Xinyao 0 1 1 1 0 0 1 4
68 Wang Hao & Cai Shiyu 1 0 0 1 0 0 1 3
86 Xu Haosen & Xiao Min 0 1 0 0 0 1 0 2
100 Huang Junjie & Hu Rong 0 0 1 0 0 0 0 1
106 Wang Kuo & Mao Mingming 1 0 1 1 1 1 1 6
111 Zhang Xiangzhen & Li Jiarong 0 1 1 0 0 0 1 3
122 Liu Feng & Li Qi 0 1 0 0 1 0 0 2
147 He Yi & Gong Ming 1 1 1 1 1 1 1 7
154 Liu Chuang & Shi Xueyu 1 1 0 1 1 0 0 4
166 Luo Shaoheng - & Ai Mei 0 0 0 0 1 1 0 2
173 Luu Hoai Nam & Nguyen Thu Hien 1 0 0 0 0 1 0 2
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Mark
34 Li Yucun & Hou Yixin 1 1 1 1 1 1 1 7
47 Zhang Minghao & Li Xinyao 0 1 0 1 0 0 1 3
68 Wang Hao & Cai Shiyu 0 0 0 1 1 1 0 3
86 Xu Haosen & Xiao Min 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Huang Junjie & Hu Rong 1 0 1 0 1 0 0 3
106 Wang Kuo & Mao Mingming 1 1 1 1 1 1 1 7
111 Zhang Xiangzhen & Li Jiarong 0 1 1 1 0 0 1 4
122 Liu Feng & Li Qi 0 1 0 0 0 0 0 1
147 He Yi & Gong Ming 1 0 1 1 0 1 1 5
154 Liu Chuang & Shi Xueyu 1 1 1 0 1 0 0 4
166 Luo Shaoheng - & Ai Mei 0 0 0 0 1 1 0 2
173 Luu Hoai Nam & Nguyen Thu Hien 1 0 0 0 0 1 1 3
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Mark
34 Li Yucun & Hou Yixin 1 1 1 1 1 1 1 7
47 Zhang Minghao & Li Xinyao 0 0 1 1 0 1 0 3
68 Wang Hao & Cai Shiyu 0 0 1 1 1 1 0 4
86 Xu Haosen & Xiao Min 0 0 0 0 0 0 1 1
100 Huang Junjie & Hu Rong 1 0 1 0 1 0 0 3
106 Wang Kuo & Mao Mingming 0 1 1 1 1 1 1 6
111 Zhang Xiangzhen & Li Jiarong 0 1 0 1 0 0 0 2
122 Liu Feng & Li Qi 1 1 0 0 0 0 0 2
147 He Yi & Gong Ming 1 1 1 1 0 1 1 6
154 Liu Chuang & Shi Xueyu 1 1 0 0 1 0 0 3
166 Luo Shaoheng - & Ai Mei 0 0 0 0 1 1 1 3
173 Luu Hoai Nam & Nguyen Thu Hien 1 0 0 0 0 0 1 2
Adjudicators
A. F Roberto Albanese - Germany B. I Judy Williams - Australia C. L Betty Yin - Hong Kong D. M Li ShiGuo - China
E. Q Etienne Nguyen Hai Anh - Vietnam F. R Renata Shvarts - USA G. T Tong Hui - China