International DanceSport Federation
Competition Listing
 
Date & Location: 14.12.12  -   Singapore NTU
Competition: Grade E Closed Cha  Latin (1)
  
Organizer:NTU DSA
Master of Ceremony: Tiara Zhang - Singapore
Chairman: Sabrina Sim - Singapore
Scrutineer(s): Lim Chong Aik - Singapore
 
Adjudicators: Sabrina Sim - Singapore
  Michael Lim - Singapore
  Ang Ai Nee - Singapore
 
List of Couples
Place No. NameCountry
5.430 Jonathan Lim Soon Huat / Lam Yan Ting NTU 
XXXXX431 Tan Ying Yin / Chen Zihao NTU 
XXXXX432 Ben Neo Zhixian / Elaine Mah Ke Yun NTU 
3.433 Chang Jian / Tang Junbin NTU 
4.435 Wang Jian / Wang Ye NTU 
2.440 Tan Qing Huang / Yasmine Hatnam Lin Yue NTU 
1.460 Yong Xian Tze / Kew Shi Hui NTU 
XXXXX477 Derek Chan Siang Lin / Jeryn Lau Zhen Yi NTU 
6.494 Bernard XiangYou / Li Jingxi NTU 
Compiled by ProDance V3.1 licenced for Singapore (Singapore DSF)