International DanceSport Federation
Ranking Report
 
Date & Location: 14.12.12  -  Singapore NTU
Competition:Grade E Closed Cha  Latin (1)
  
Adjudicators:A - Sabrina Sim - Singapore 
 B - Michael Lim - Singapore 
 C - Ang Ai Nee - Singapore 
 
Table of Marks
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Adult Lat Rank
A B C Su
1 Yong Xian Tze & Kew Shi Hui 
NTU 
460 F * * * 1 1
         
2 Tan Qing Huang & Yasmine Hatnam Lin Yue 
NTU 
440 F * * * 2 2
         
3 Chang Jian & Tang Junbin 
NTU 
433 F * * * 3 3
         
4 Wang Jian & Wang Ye 
NTU 
435 F * * * 4 4
         
5 Jonathan Lim Soon Huat & Lam Yan Ting 
NTU 
430 F * * * 5 5
         
6 Bernard XiangYou & Li Jingxi 
NTU 
494 F * * * 6 6
         
Compiled by ProDance V3.1 licenced for Singapore (Singapore DSF)